Bổ sung giao diện “bàn làm việc” và nhiều chức năng, tiện ích mới hỗ trợ nhập liệu, lấy tự động số liệu từ XML, Excel !

Trong phiên bản mới nhất (20/10/2022) chúng tôi đã bổ sung giao diện mới và nhiều chức năng, tiện ích mới giúp cho việc nhập liệu, lấy tự động số liệu từ tập tin XML (HĐĐT), excel dễ dàng, nhanh chóng hơn:

  • Bổ sung giao diện “bàn làm việc” giúp cho việc thao tác, kiểm tra số liệu dễ dàng, trực quan hơn (xem video clip).
  • Hỗ trợ nhập số liệu, lấy từ XML, lấy từ tập tin excel trong trường hợp vật tư, hàng hoá của nhiều kho trên 1 cùng hoá đơn (tự động ghi nhận tài khoản nguyên liệu, hàng hoá, dịch vụ, thành phẩm, doanh thu, giá vốn để hạch toán phù hợp).
  • Hỗ trợ tự động tách riêng từng loại thuế suất thuế GTGT (KCT, 0%, 5%, 10%) các hoá đơn có nhiều thuế suất để tự động lên bảng kê, tờ khai thuế GTGT.
  • Bổ sung các tiện ích liên quan chức năng lấy chứng từ hàng loạt từ Clipboard đơn giản, hiệu quả, trực quan (cho phép điều chỉnh khai báo, lưu lại thói quen lựa chọn để tự động vận dụng trong tương lai) -> Vận dụng lấy chứng từ chi phí, sổ phụ ngân hàng, chứng từ kế toán từ nguồn khác, …
  • Hỗ trợ kiểm tra các hoá đơn >=20 triệu hoặc xuất cùng ngày cùng ĐTPN nhiều hoá đơn <20 triệu nhưng tổng >=20 triệu để lựa chọn hình thức thanh toán thích hợp khi lấy số liệu hàng loạt.
  • Xử lý tự động các trường hợp điều chỉnh tiền hàng tiền thuế để là tròn (cho phép lựa chọn thông báo để người dùng tự xử lý hoặc phần mềm sẽ tự động xử lý).
  • Và nhiều chức năng, tiện ích khác …