Cập nhật phần mềm Kế toán doanh nghiệp HaSoft 2022 (28/7/2022)

Trong phiên bản cập nhật ngày 28/7/2022 chúng tôi đã cải tiến giao diện chức năng nhập chứng từ kế toán từ file XML (HĐĐT) giúp cho việc nhập số liệu tiện lợi hơn. Cụ thể bổ sung danh sách VTHH của hóa đơn điện tử tương ứng giúp cho kế toán có thể xác định nhanh hơn loại chứng từ cần nhập (thay vì phải xem trước bản thể hiện của HĐĐT).

Phiên bản nâng cấp trên được cung cấp hoàn toàn miễn phí : Nâng cấp và tiện ích miễn phí – Phần mềm Khổng Minh Hà [ HaSoft ]