Chính thức phát hành phần mềm Kế toán doanh nghiệp HaSoft 2023 !

Phần mềm Kế toán doanh nghiệp HaSoft 2023 chính thức được phát hành với các nội dung nâng cấp sau:

  • Bổ sung các giao diện, tiện ích mới liên quan đến khai báo, nhập số liệu, xử lý, kiểm tra, in ấn, kết xuất, lập báo cáo quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm, … (sẵn sàng cho mùa quyết toán năm 2022).
  • Giải quyết các tình huống đặc biệt khi lấy số liệu tự động từ file Excel, XML, Clipboard.
  • Hoàn thiện, cải tiến các chức năng đã có để phù hợp nhất với việc lấy số liệu tự động từ file XML (hoá đơn điện tử).
  • Bổ sung, hoàn thiện các chức năng “cắt dán” (copy, paste) số liệu trực tiếp từ Clipboard để tận dụng nhập nhanh số liệu từ các nguồn số liệu đã có khác (vd: file Excel số liệu kết xuất từ phần mềm khác) hoặc từ do chính phần mềm tổng hợp, kết xuất ra (vd: chế biến số liệu tổng hợp doanh thu để có số liệu nhập kho / xuất kho sau đó copy và dán trực tiếp vào phần mềm).

Phiên bản 2023 là sự đột phá về việc tự động nhập số liệu giúp cho kế toán đỡ vất vả hơn. Chức năng này không còn là “mơ ước” mà đã thật sự đi vào thực tiễn trong phiên bản 2022 và được hoàn thiện, tối ưu ở phiên bản 2023 nhằm đảm bảo tính chính xác, trực quan và dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : 09 39 59 69 79 (hoặc Zalo).