Download bản cập nhật miễn phí phần mềm Kế toán doanh nghiệp 2017

ketoan

Bạn hãy nhập Password là : hasoft.vn sau đó chọn DOWNLOAD để tải về bản cập nhật miễn phí (chỉ sử dụng cho máy đang cài đặt phiên bản 2017 trước ngày 9/6/2018).

  • Phiên bản này xử lý báo lỗi không cân khi in bảng “Báo cáo tình hình tài chính” (B01a-DNN).
  • Điều chỉnh cột tài khoản đối ứng mẫu in theo dõi tiền mặt (in ấn theo năm).

Sau khi bạn download tập tin KTDNSYS_2017.ZIP về máy bạn giải nén và chép đè lên thư mục C:\KTDNSYS sau đó thực hiện chức năng “Convert” để cập nhật cho tất cả các đơn vị hiện có.

Bạn có thể xem hướng dẫn tương tự (hướng dẫn cập nhật cho phiên bản 2015) :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*