Hướng dẫn Kế toán doanh nghiệp


Hướng dẫn : download và cập nhật phần mềm (hoàn toàn miễn phí)


Hướng dẫn : thêm mới và lựa chọn đơn vị 


Hướng dẫn : khai báo cấu hình hệ thống


Hướng dẫn : tạo CSDL (tạo số liệu cả năm)

Trang này đang được tiếp tục cập nhật !