Hướng dẫn sử dụng đơn giá 161 tỉnh Cà Mau

BỔ SUNG CÁC LỰA CHỌN SAU ĐÂY TRONG DANH SÁCH BỘ ĐƠN GIÁ, ĐỊNH MỨC :

 • Định mức khảo sát xây dựng 1354
 • Đơn giá Cà Mau T03/2017 (Vùng II)
 • Đơn giá Cà Mau T03/2017 (Vùng III)
 • Đơn giá Cà Mau T03/2017 (Vùng IV)
 • Đơn giá khảo sát xây dựng Cà Mau T03/2017 (QĐ 1354)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

 • Nếu sử dụng các công tác liên quan đến các phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa bạn chọn bộ đơn giá Cà Mau T03/2017 thích hợp theo từng vùng.
 • Nếu sử dụng các công tác liên quan đến phần khảo sát xây dựng bạn chọn bộ đơn giá khảo sát xây dựng Cà Mau T03/2017 (QĐ 1354) hoặc bộ đơn giá Cà Mau T03/2017 (Vùng II) => Có thể chọn vùng III, IV với đơn giá nhân công đã được tính chính xác theo từng vùng mà không cần nhân với hệ số điều chỉnh nhân công.

CHÚ Ý :

 • Đơn giá vật tư là đơn giá thực tế được chiết tính từ định mức (riêng phần khảo sát xây dựng phần mềm đã cập nhật sẵn đơn giá vật tư theo bộ đơn giá để bạn có thể tham khảo áp dụng nếu không có biến động).
 • Đơn giá nhân công được tính theo Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng (tỉnh Cà Mau làm tròn hệ số lương khi nội suy bậc lẻ đến 2 số lẻ) do đó nếu bạn chọn theo đơn giá công bố hoặc chiết tính kết quả đều như nhau.
 • Đơn giá xe máy được tính theo Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng (tỉnh Cà Mau làm tròn lên, điều chỉnh nguyên giá theo Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và định mức các hao phí căn cứ theo Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng ; riêng đơn giá xe máy phần khảo sát xây dựng cắt bỏ hoàn toàn nhiên liệu, năng lượng, nhân công lái máy) đa số các trường hợp nếu bạn chọn theo đơn giá công bố hoặc chiết tính kết quả đều như nhau (trong quá trình kiểm tra chúng tôi nhận thấy có một số xe máy trong bộ đơn giá được tính toán không chính xác).

* Theo bộ đơn giá 161 tỉnh Cà Mau thì toàn bộ phần lắp đặt và khảo sát xây dựng đơn giá nhân công đều được được tính theo nhân công nhóm I còn các phần khác một số it đơn giá nhân công được tính theo nhân công nhóm II. Do việc quy định về nhân công xây dựng nhóm I và II trong thông tư 05/2016/TT-BXD không rõ ràng cùng với việc bộ đơn giá 161 còn bỏ sót một số công việc thuộc nhóm II nhưng vẫn tính theo nhóm I (vd: các mã hiệu SA.1* đơn giá 161 áp dụng nhân công nhóm I nhưng đơn giá 3384 TP HCM lại áp dụng nhân công nhóm II ? Ai đúng ai sai ?) Để đồng bộ, an toàn, tránh sai sót khi sử dụng chúng tôi đã chuyển toàn bộ nhân công trong bộ đơn giá về nhóm I -> Khi lập dự toán, dự thầu, … bạn hãy kiểm tra để chuyển nhân công nhóm I sang nhân công nhóm II nếu cần thiết (trong thực tế số lượng mã hiệu công việc cần chuyển theo đơn giá 161 cũng không nhiều trong khi bộ đơn giá 3384 của TP HCM có hơn 4.000 mã hiệu công việc sử dụng nhân công xây dựng nhóm II ?).

* Khi sử dụng các bạn nên chú ý đến các mã hiệu CK.* (Chương 10 : Công tác đo vẽ bản đồ) vì theo định mức 1354 phải sử dụng Máy thủy bình điện tử PLP-110 (đơn giá 75.444 đồng/ca) nhưng trong bộ đơn giá 161 lại được tính theo Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS (3 máy) (đơn giá 588.250 đồng/ca) do đó dẫn đến sự sai lệch đáng kể về đơn giá xe máy của rất nhiều mã hiệu công việc liên quan.

GHI CHÚ VỀ BỘ ĐƠN GIÁ 161 TỈNH CÀ MAU :

* Bộ đơn giá được xây dựng căn cứ theo định mức dự toán xây dựng công trình :

 • Định mức phần xây dựng theo văn bản 1776/QĐ-BXD ngày 16/8/2007.
 • Định mức phần lắp đặt theo văn bản 1777/QĐ-BXD ngày 16/8/2007.
  Định mức phần xây dựng đã bổ sung theo văn bản 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011.
 • Công bố định mức xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) theo quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012.
 • Công bố định mức xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) theo quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012.
 • Công bố định mức xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) theo quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014.
 • Công bố định mức xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) theo quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014.
 • Định mức phần khảo sát xây dựng  theo văn bản 1779/QĐ-BXD ngày 16/8/2007.
 • Định mức phần khảo sát xây dựng  theo văn bản 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016.
 • Định mức phần sửa chữa theo văn bản 1129/QĐ-BXD ngày 7/12/2009.

* Đơn giá nhân công, xe máy công bố kèm theo quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 1/3/2017 của Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau.

+ Phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa được tính riêng từng vùng (theo mức lương cơ sở đầu vào lần lượt là : Lnc2=2.320.000 đồng/tháng; Lnc3=2.154.000 đồng/tháng; Lnc4=2.050.000 đồng/tháng).

+ Phần khảo sát xây dựng (1354/QĐ-BXD) được tính theo mức lương cơ sở đầu vào Lnc2=2.320.000 đồng / tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Cà Mau. Đơn giá tại các địa bàn còn lại được nhân với hệ số điều chỉnh nhân công như sau :

– TP Cà Mau : 1,00
– Vùng III : 0,93
– Vùng IV : 0,88
– Đảo Hòn Chuối 1,11
– Đảo Hòn Khoai 1,06

Đơn giá nhân công, xe máy vùng II áp dụng đối với địa bàn TP Cà Mau ; vùng III áp dụng đối với địa bàn các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời ; vùng IV áp dụng cho các huyện còn lại.

* Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 1/3/2017 của Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau chỉ công bố đơn giá phần khảo sát xây dựng theo văn bản 1354/QĐ-BXD nhưng để tiện cho người dùng vận dụng chúng tôi đã giữ lại và tính thêm đơn giá phần khảo sát xây dựng theo văn bản 1779/QĐ-BXD.

Định mức công tác thí nghiệm trong phòng
5/19/17 7:00 AM
Câu hỏi của bạn Thái Hồng Giang tại hòm thư giangbqlhg71@gmail.com hỏi :
Hiện nay cơ quan chúng tôi là Chủ đầu tư dự án Cầu qua sông. Ở giai đoạn khảo sát địa chất dưới nước để xác định vị trí đặt trụ cầu đang áp dụng định mức 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 thay thế định mức 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 do đó công tác lấy mẫu đất đá để thí nghiệm trong phòng không có. Vậy tôi xin hỏi, công việc lấy mẫu đất đá có được tiếp tục thực hiện không và áp dụng ở định mức nào?
 Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng, không có chương công tác thí nghiệm trong phòng. Chương này được chuyển sang tập Định mức “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”. Hiện nay tập “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”, Bộ Xây dựng đang thẩm định và chuẩn bị ban hành.

Trong khi chờ Bộ Xây dựng ban hành tập “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”, thì khi thực hiện công tác thí nghiệm trong phòng, bạn có thể vận dụng định mức công tác thí nghiệm trong phòng trong tập Định mức 1779/QĐ-BXD để xác định chi phí cho công tác này.

Vụ Kinh tế xây dựng