Thủ thuật : Lựa chọn phiên bản Microsoft Excel mặc định cho phần mềm Dự toán Sài Gòn !

Từ các phiên bản trước phần mềm Dự toán Sài Gòn đã hỗ trợ các chức năng nhập, xuất Excel với bất cứ phiên bản Microsoft Excel nào được cài đặt trên máy.

Tuy nhiên qua quá trình sử dụng người dùng đánh giá phiên bản Microsoft Excel 2003 khi xuất, nhập số liệu từ phần mềm là ổn định và có tốc độ xử lý nhanh nhất.

Nếu bạn thấy cần thiết thì ngoài các phiên bản Microsoft Excel hiện có trên máy bạn có thể cài thêm đồng thời phiên bản Microsoft Excel 2003 và lựa chọn mặc định để phần mềm Dự toán Sài Gòn “gọi” khi cần thực hiện các tác vụ liên quan đến nhập, xuất Excel (vẫn sử dụng đồng thời Microsoft Excel các phiên bản khác bình thường).

Chú ý : Hướng dẫn này chỉ mặc định Microsoft Excel 2003 chạy “ngầm” khi phần mềm xuất, nhập số liệu liên quan đến Excel còn khi sử dụng Excel bạn vẫn sử dụng bất cứ phiên bản nào khác theo nhu cầu, thói quen của bạn.

Nếu bạn cài đặt Microsoft Excel 2003 cuối cùng thì thông thường hệ thống tự động mặc định. Trong trường hợp Microsoft Excel 2003 chưa được mặc định như mong muốn bạn thực hiện như sau :

Cách 1 :

Đầu tiên, nhấp vào menu Start > chọn Run.

Trong hộp thoại Run , gõ cmd vào hộp Open > nhấn OK.

Cửa sổ Command Prompt hiển thị, gõ lệnh sau tại dấu nhắc và nhấn Enter.

“C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Excel.exe” /regserver

(giả sử Microsoft Excel 2003 được cài đặt trong thư mục C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\)

Cách 2 :

Vào chức năng “Cấu hình” trong phần mềm Dự toán Sài Gòn, chọn tab “KẾT XUẤT” và nhấp vào nút lệnh “Regserver”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*