Mẹo nhỏ khi bóc dự toán !

Đa số khách hàng của HaSoft là các chuyên gia bóc dự toán theo kiểu dài, rộng, cao do đó khi bóc dự toán theo kiểu “công thức diễn giải” thì có đôi chút “lọng cọng” (lỗi đầu tiên là do khách hàng làm biếng đọc hướng dẫn sử dụng và lỗi tiếp theo lớn hơn là do tác giả làm biếng tạo các videos hướng dẫn -> sẽ khắc phục !).

Nhập số liệu theo kiểu : dài x rộng x cao thì rất OK

Nhưng … một số khách hàng do thói quen khi nhập theo kiểu “Công thức diễn giải” thì nhập như thế này :

  • Kết quả không có gì sai
  • Chưa tối ưu : nhập số liệu 2 lần (1 lần diễn giải, 1 lần công thức / kết quả trong cột “dài”)

Công thức nhập trong cột “dài” thay vì nhập trực tiếp trong phần “tên công việc”

Khắc phục đơn giản đối với số liệu đã nhập : chỉ cần điều chỉnh chút ít ở cột “tên công việc” và xóa cột “dài” là kết quả như mong muốn

Khi in ấn (hoặc xuất qua Excel) chương trình sẽ tự động chuyển đổi dấu thập phân của “công thức diễn giải” một cách thuần Việt

Tất cả các kiểu nhập số liệu theo thói quen BẮC – TRUNG – NAM đều được tích hợp trong phần mềm này (không những vậy bạn có thể nhập công thức diễn giải có cả đvt / ghi chú trong đó. Ví dụ : “: 1.456m3x0.1x5km” là công thức hoàn toàn hợp lệ và được tính = 1.456*0.1*5 = 0.728).

Trong quá trình hỗ trợ khách hàng thì 99% những chức năng mà bạn chợt tưởng tượng ra để làm việc nhanh hơn đã được tích hợp sẵn ở đâu đó trong phần mềm -> Nếu không có thời gian đọc hướng dẫn sử dụng bạn cứ gọi ngay cho chúng tôi bạn sẽ có câu giải đáp tức thì !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*