Phát hành phiên bản 2022 phần mềm Kế Toán Doanh nghiệp HaSoft !

Danh sách đầy đủ video hướng dẫn : Hà Khổng Minh – YouTube

Phiên bản 2022 phần mềm Kế Toán Doanh nghiệp HaSoft chính thức được phát hành từ 1/12/2021 !

Mọi chi tiết về việc nâng cấp, cài đặt phần mềm xin vui lòng liên hệ : 09 39 59 69 79 (có thể sử dụng zalo).

Video hướng dẫn kết xuất trực tiếp từ phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp HaSoft -> HTKK.