Thông báo về phần mềm kế toán hộ kinh doanh (thông tư 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính)

Thông báo về phần mềm kế toán hộ kinh doanh (thông tư 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính)

Hiện tại chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện và cố gắng hoàn thành cuối tháng 3/2022 để kịp thời phục vụ khách hàng trong kỳ báo cáo quý 1/2022.

Nếu khách hàng đang làm kế toán cho hộ kinh doanh và phát sinh ít chứng từ có thể đợi đến khi chúng tôi cập nhật xong sau đó mới nhập số liệu còn nếu như phát sinh quá nhiều chứng từ (sợ không đủ thời gian nhập liệu) thì khách hàng có thể tạo mới đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT 133 và nhập trước những chứng từ liên quan đến hoá đơn mua vào, bán ra (qua kho) -> Sau khi được cập nhật chế độ kế toán hộ kinh doanh phần mềm sẽ hỗ trợ chuyển đổi các số liệu đã nhập để phù hợp với chế độ kế toán hộ kinh doanh sẽ áp dụng.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ : 0939596979 (có sử dụng Zalo).