HOT !

Cập nhật chức năng mới trong tháng 7/2021 (phần mềm Quản Lý Bán Hàng HaSoft 2020)


Cập nhật chức năng mới trong tháng 6/2021 (phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp HaSoft 2020


Phần mềm KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2020


Phần mềm QUẢN LÝ BÁN HÀNG 2019 (tích hợp kết xuất hóa đơn điện tử)


Phần mềm KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2019 (cập nhật các văn bản mới nhất, tích hợp kết xuất hóa đơn điện tử)


Cập nhật định mức Xây dựng, Lắp đặt theo QĐ số 235 và 236/2017/QĐ-BXD


Hướng dẫn sử dụng đơn giá 161 tỉnh Cà Mau


Phần mềm DỰ TOÁN XDCB 2017 (đã cập nhật đơn giá Cà Mau theo QĐ 161)


Phần mềm KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2017 (cập nhật theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


Phần mềm QUẢN LÝ BÁN HÀNG 2017 (quản lý, tính tiền : khách sạn, nhà hàng, bar, café, karaoke, …)