Giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng 2 triệu (phần cuối : trả nợ, thu nợ, …, kết hợp PM Kế Toán ).

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG HaSoft ]

  • GIÁ KHUYẾN MÃI : 2 TRIỆU ĐỒNG / MÁY
  • CÀI 1 LẦN SỬ DỤNG VĨNH VIỄN
  • KHÔNG PHÁT SINH THÊM BẤT CỨ CHI PHÍ NÀO KHÁC

A- Đặc điểm : sử dụng đơn giản, kết quả chính xác và đầy đủ, … người dùng không cần biết kế toán cũng sử dụng được 1 cách dễ dàng, hiệu quả.

B- Áp dụng : cho các cửa hàng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, công ty, doanh nghiệp, …

1 – Xuất trực tiếp hóa đơn bán hàng trên phần mềm, theo dõi công nợ, hàng tồn kho, tiền mặt, tiền gởi, … thực tế.

2 – Hỗ trợ kết xuất hóa đơn điện tử qua các nhà cùng cấp hóa đơn điện tử có uy tín như : VIETTEL, VNPT, BKAV, … (có thể xuất hóa đơn khác với thực tế nhưng không làm ảnh hưởng đến kết quả theo dõi thực tế).

3 – Đối chiếu hàng tồn kho thực tế với sổ sách kế toán (báo cáo thuế) giúp kế toán báo cáo thuế thực hiện công việc được tốt hơn.