Hỏi / đáp


Mọi thắc mắc, chia sẻ về các sản phẩm phần mềm của chúng tôi xin bạn vui lòng comment trong trang này. HaSoft sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất !

Chú ý : các thắc mắc đã được trả lời thỏa đáng và mang tính riêng lẻ chúng tôi sẽ xóa bỏ sau thời gian 7 ngày.

Comments: 2

  1. sổ theo dõi tiền mặt năm bị lỗi cột tài khoản đối ứng (khi in ra quá nhiều TK) trong khi một chứng từ nhập hoặc xuất thì chỉ có 1 định khoản , xem lại dùm sớm ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*