Hỏi / đáp


Mọi thắc mắc, chia sẻ về các sản phẩm phần mềm của chúng tôi xin bạn vui lòng comment trong trang này. HaSoft sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất !

Chú ý : các thắc mắc đã được trả lời thỏa đáng và mang tính riêng lẻ chúng tôi sẽ xóa bỏ sau thời gian 7 ngày.

Comments: 3

 1. Kính gởi Anh Hà.
  Em sử dụng phầm mềm Công ty anh, vừa qua kiểm tra thuế đến năm 2015 thì có một số sai xót kế toán doanh nghiệp không làm đúng chuẩn mực, thuế bảo cần phải điều chỉnh lại báo cáo cho các năm tiếp theo. Em xin trình bày nhờ anh chỉ cách điều chỉnh nào phù hợp và nhanh nhất :
  – Các năm trước đây DN hoạt động vừa SX và có bán hàng hóa, nhưng DN chỉ làm theo báo cáo bán hàng, sử dụng TK 156, không có sử dụng TK 152. và số dư cuối năm chỉ có TK 156.
  – Nay em cần phải điều chỉnh lại sổ sách kế toán theo sản xuất ( sử dụng TK 152, 154, và có tính giá thành, phân bổ tiền lương … ).
  – Em muốn lấy lại số dư đầu kỳ số TK 156 chuyển sang số dư đầu kỳ TK 152 để bắt đầu điều chỉnh lại từ đầu năm, nhưng không biết cách nào cho nhanh nhất. vì Danh Mục HH rất dài mà làm Data mới để nhập lại thì tốn nhiều công sức.
  Em xin anh chỉ giúp. Cảm ơn anh nhiều.

  • Em thực hiện theo các bước sau nhé :
   1 – Vào menu Danh Mục -> Khai báo số dư đầu năm chuyển số dư TK 156 -> 152
   2 – Vào Danh mục -> Kho vật tư hàng hóa thay đổi TK 156 thành 152 (không ảnh hưởng đến chức năng xử lý chỉ giúp hỗ trợ kiểm tra)
   3 – Vào Danh mục -> Chứng từ kế toán để điều chỉnh tự động định khoản :
   a/ Chứng từ nhập : thay tài khoản 156 -> 152 (có thể thay đổi diễn giải vd thành “Mua nguyên liệu”)
   b/ Chứng từ xuất : thay tài khoản 156 -> 152, 632->154 (có thể thay đổi diễn giải vd thành “Xuất nguyên liệu sản xuất”)
   4 – Nếu tài khoàn 154 không có dở dang và không tính giá thành từng sản phẩm thì vào Danh mục -> Khai báo kết chuyển để khai bảo thêm kết chuyển từ 154->632 (AUTO) ngược lại nếu 154 có dở dang, hoặc có tính giâ thành từng sản phẩm thì không cần thêm mà chủ động định khoản/ nhập kho thành phẩm để xác định sau.

   Cuối cùng em xử lý số liệu lại từng tháng từ 1-12 như bình thường (hoặc sử dụng chức năng “Hỗ trợ quyết toán” để xử lý nhanh hơn).

   Tất cả đều có hướng dẫn trong chương trình em hãy bấm f1 để xem thêm. Chúc em thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*