Hỏi / đáp


Mọi thắc mắc, chia sẻ về các sản phẩm phần mềm của chúng tôi xin bạn vui lòng comment trong trang này. HaSoft sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất !

Chú ý : các thắc mắc đã được trả lời thỏa đáng và mang tính riêng lẻ chúng tôi sẽ xóa bỏ sau thời gian 7 ngày.

Comments: 1

  1. Mình đã nâng cấp phần mềm 2019 . Và có chức năng import dữ liệu từ file Excel nhưng tìm không thấy phần hướng dẫn sử dụng chức năng này . Xin ad hướng dẫn thêm về chức năng này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*