Nâng cấp và tiện ích miễn phí

 

* Hướng dẫn update :

1 – Liên hệ zalo (0939596979) để lấy mật khẩu download sau đó download tập tin  ktdnsys_2022.rar

2 – Giải nén tập tin ktdnsys_2022.rar

3 – Copy tất cả các tập tin và thư mục trong thư mục …\KTDNSYS đã giải nén (bao gồm các thư mục : ERRO, MAU, REPORT, REPORTBAK, SYSBAK, SYSTEM và các tập tin : KTDNSYS2022.EXE, *.DLL) sau đó ghi đè (paste) vào thư mục C:\KTDNSYS -> Khi thực hiện bước này phải chắc chắn đã đóng phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp trên tất cả các cửa sổ ứng dụng và phải chắc chắn đã ghi đè được tất cả các tập tin lựa chọn để copy.

4 – Mở phần mềm sau đó thực hiện chức năng “Convert” (trong “Danh sách đơn vị <người dùng / bộ phận>”) -> Nếu không thực hiện bước này thì khi sử dụng phần mềm có thể sẽ báo lỗi cấu trúc hoặc chưa cập nhật chức năng mới.

5 – Khởi động lại Windows

* Chú ý :

  • Phiên bản nâng cấp này là phiên bản cập nhật mới nhất và chỉ áp dụng trong trường hợp khách hàng đang sử dụng phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp HaSoft 2022 (kể cả có hoặc không tích hợp chế độ kế toán Hộ Kinh Doanh theo TT88) đã cài đặt phần mềm trước ngày 20/9/2022.
  • Sau khi thực hiện đủ các bước như hướng dẫn nhưng khi sử dụng phần mềm có báo lỗi hoặc chưa cập nhật chức năng mới bạn hãy thực hiện lại chính xác từng bước 1 lần nữa theo hướng dẫn vì có thể lần trước bạn đã thực hiện chưa đúng / thiếu ở 1 bước nào đó.