Nâng cấp và tiện ích miễn phí

 

* Hướng dẫn update :

1 – Liên hệ zalo (0939596979) để lấy mật khẩu download sau đó download tập tin  ktdnsys_2022.rar

2 – Giải nén tập tin ktdnsys_2022.rar

3 – Copy tất cả các tập tin và thư mục trong thư mục …\KTDNSYS đã giải nén (bao gồm các thư mục : ERRO, REPORT, REPORTBAK, SYSBAK, SYSTEM và các tập tin : KTDNSYS2022.EXE, *.DLL) sau đó ghi đè (paste) vào thư mục C:\KTDNSYS

3 – Mở phần mềm sau đó thực hiện chức năng “Convert” (trong “Danh sách đơn vị <người dùng / bộ phận>”)

4 – Khởi động lại Windows