Cập nhật chức năng mới trong tháng 6/2021 (phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp HaSoft 2020)

Trong tháng 6/2021 phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp HaSoft 2020 đã được cập nhật các chức năng mới như sau:

1 – Cập nhật chức năng (đã có từ trước) kết xuất tờ khai thuế GTGT tháng / quý trực tiếp qua phần mềm HTKK (Ctrl+K) theo phiên bản mới nhất 4.5.x.

+ Chú ý :

  • Bạn phải chọn sử dụng thông tư 26/2015/TT-BTC (như ảnh dưới)
  • Lựa chọn thư mục [DataFiles] của phần mềm HTKK đang được cài đặt trên máy (ví dụ : C:\PROGRAM FILES (X86)\HTKK\DATAFILES\).

Việc khai báo chỉ thực hiện 1 lần duy nhất sau đó hàng tháng (hoặc quý) khi vào chức năng tờ khai thuế GTGT bạn bấm tổ hợp phím Ctrl+K và chọn “Kết xuất”. Sau khi kết xuất thành công thì trong phần mềm HTKK đã có số liệu.

2 – Hỗ trợ thêm kiểu file .xlsx khi kết xuất dữ liệu sang Excel (chức năng này đã có và chỉ kết xuất các file Excel đơn lẻ tất cả mẫu biểu) -> Khắc phục được trường hợp số dòng >65.536 (số dòng tối đa sau khi nâng cấp là 1.048.576).

3 – Hỗ trợ khai thuế, nộp thuế qua mạng (lưu địa chỉ website Tổng Cục Thuế, tên đăng nhập, mật khẩu, mã Pin của Token).

a/ Chọn chức năng trên thanh công cụ:

b/ Truy cập website sau đó dùng chức năng copy và paste (ctrl+v) các thông tin : tên đăng nhập, mật khẩu, mã Pin của Token:

4 – Hỗ trợ kết xuất các mẫu in cần thiết qua Excel theo tháng, quý, năm, từ tháng đến tháng, … với đầy đủ định dạng kèm theo các sheets dữ liệu tương ứng không định dạng (chuẩn CSDL để có thể lọc, tùy biến số liệu theo nhu cầu) trên 1 file duy nhất -> Ứng dụng : lưu trữ, in ấn, gởi cơ quan Thuế khi quyết toán, kiểm tra, thanh tra. 

a/ Chọn chức năng trên menu:

b/ Lựa chọn kết xuất (vd : nếu chọn ngày làm việc trong tháng 12/2021 và kết xuất từ tháng 1 nghĩa là kết xuất cả năm 2021):

c/ Các mẫu biểu đã được kết xuất (có định dạng):

d/ Một trong các sheets đã được kết xuất có dữ liệu tương ứng không định dạng (chuẩn CSDL):

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : 0939596979.