Cập nhật chức năng mới trong tháng 7/2021 (phần mềm Quản Lý Bán Hàng HaSoft 2020)

Trong tháng 7/2021 phần mềm Quản Lý Bán Hàng HaSoft 2020 đã được cập nhật thêm chức năng mới Xem trước khi in (PDF).

Chức năng này bổ sung thêm lựa chọn xem trước mẫu in. Chức năng này tương tự chức năng Xem trước khi in đã có từ trước:

Điểm khác nhau của 2 chức năng xem trước khi in:

  • Chức năng cũ : sau khi chọn chỉ xem hoặc in sau đó phải đóng cửa sổ để thực hiện các chức năng khác.
  • Chức năng mới : sau khi chọn mẫu in sẽ được gởi đến phần mềm xem PDF được cài trên máy tính với định dạng PDF (hoàn toàn tự động như chức năng cũ -> Người dùng chỉ chọn và có ngay kết quả) do đó có thể xem, sửa, in, lưu, share (gởi mail), … và không bắt buộc phải đóng cửa sổ  để thực hiện các chức năng khác.

+ Ví dụ : chức năng Xem trước khi in (đã có từ trước).

+ Ví dụ : chức năng Xem trước khi in (PDF) (mới được bổ sung).

+ Ví dụ : với chức năng Xem trước khi in (PDF) bạn có thể gởi mail ngay cho đối tác file PDF đang xem (tùy thuộc vào phần mềm xem file PDF đang được cài đặt trên máy tính).

Khách hàng đang sử dụng phần mềm Quản Lý Bán Hàng HaSoft 2020 nếu có nhu cầu sử dụng chức năng mới sẽ được cập nhật hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin liên hệ : 09 39 59 69 79