Giảm 30% thuế GTGT một số hàng hóa, dịch vụ từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 !

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 một số hàng hóa, dịch vụ sẽ được giảm 30% thuế GTGT.

Khi sử dụng phần mềm Kế toán doanh nghiệp (HaSoft) của tất cả các phiên bản khách hàng sẽ nhập số liệu bình thường vì các chức năng nhập số liệu đã lường trước và đáp ứng được với sự điều chỉnh này. Cụ thể :

1- Hóa đơn chi phí hoặc mua hàng, bán hàng không qua kho : nhập chính xác số tiền thuế GTGT trên hóa đơn, chứng từ gốc (vd : 70.000)

2- Hóa đơn mua hàng, bán hàng : trong mục “% thuế VAT” nhập vào 3,50 hoặc 7.00 (giảm 30% tương ứng thuế suất thuế GTGT 5%, 10%)