Phần mềm KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2017 (cập nhật theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Phần mềm KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2017 đã cập nhật theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (các thông tư đã cập nhật từ trước : 119,151, 200). Với các thay đổi :

– Hệ thống tài khoản

– Phương pháp hạch toán

– Biểu mẫu báo cáo

– Phiếu thu, chi, nhập xuất, sổ sách kế toán, …

Chức năng tự động chuẩn hóa hệ thống tài khoản, chỉ tiêu báo cáo (chuyển đổi từ QĐ 48 -> TT 133).

Cho phép lựa chọn các biểu mẫu biểu báo cáo phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Bổ sung chức năng in ấn sổ sách kế toán theo năm (thay vì theo tháng như trước đây).

TOÀN BỘ SỐ LIỆU ĐÃ CẬP NHẬT TRƯỚC NĂM 2017 SAU KHI NÂNG CẤP SẼ ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN QĐ 48 (TÀI KHOẢN, BÁO CÁO, SỔ SÁCH, …)

Quý khách hàng nếu có nhu cầu nâng cấp vui lòng liên hệ : 0939596979.