Phần mềm DỰ TOÁN XDCB 2017 (đã cập nhật đơn giá Cà Mau theo QĐ 161)

Phần mềm DỰ TOÁN XDCB 2017 đã cập nhật và bổ sung :

– Bổ sung chức năng tra cứu hệ số dự toán, dự thầu theo thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng (nội suy trong trường hợp quy mô chi phí xây dựng trước thuế nằm trong khoảng quy mô).

– Bổ sung chức năng tính đơn giá nhân công theo thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

– Bổ sung chức năng tính đơn giá xe máy theo quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng và thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

– Bổ sung chức năng lập hồ sơ dự thầu theo thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Bổ sung định mức khảo sát theo quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dung

– Bổ sung phương pháp tính bảng THKP theo thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

– Bổ sung chức năng so sánh toàn diện công trình hỗ trợ công tác thẩm định dự toán.

– Hoàn thiện chức năng sử dụng nhiều hạng mục trong một file công trình (mỗi hạng mục công trình có thể khai báo các hệ số khác nhau).

– Hoàn thiện chức năng TỔNG DỰ TOÁN (xử lý, in ấn mẫu biểu của toàn bộ dự án công trình).

– Hoàn thiện chức năng xây dựng một đơn giá hoàn chỉnh chỉ bằng vài thao tác.

– Và rất nhiều chức năng, tiện ích khác …

Ngoài ra chúng tôi đã cập nhật đơn giá mới nhất của tỉnh Cà Mau theo quyết định 161/QĐ-SXD ngày 1/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

* Phiên bản 2016 được nâng cấp miễn phí

* Giá nâng cấp cho phiên bản 2015 :

– Khách hàng đơn vị : 1.000.000 đồng / máy

– Khách hàng cá nhân : 500.000 đồng / máy

* Giá nâng cấp cho phiên bản 2014 trở về trước :

– Khách hàng đơn vị : 2.000.000 đồng / máy

– Khách hàng cá nhân : 1.500.000 đồng / máy

Quý khách hàng nếu có nhu cầu nâng cấp vui lòng liên hệ : 0939596979.