Sắp phát hành phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp HaSoft phiên bản 2022 !

Phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp HaSoft phiên bản 2022 hiện tại đã hoàn thành và đang được kiểm tra, đóng gói. Dự định sẽ phát hành vào ngày 1/12/2021.

Phiên bản mới có nhiều bổ sung, thay đổi so với phiên bản cũ và đặc biệt hỗ trợ tốt nhất cho mùa quyết toán 2021 và sẵn sàng cho việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ năm 2022 .

Hỗ trợ quyết toán:

  • Quyết toán thuế, báo cáo tài chính sẽ được kết xuất trực tiếp, đầy đủ sang phần mềm HTKK (theo thông tư 133 hoặc thông tư 200).
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính sẽ được kết xuất ra file Excel bảng mã Unicode (theo thông tư 133 hoặc thông tư 200).

Sẵn sàng cho năm 2022:

  • Kết xuất HĐĐT từ phần mềm kế toán sang các phần mềm HĐĐT thông dụng (VIETTEL, VNPT, BKAV, …).
  • Lấy hoàn chỉnh số liệu nhập, xuất từ phần mềm HĐĐT bất kỳ vào phần mềm kế toán không đòi hỏi đồng bộ mã ĐTPN, mã VTHH dữ liệu gốc (thông qua tập tin Excel có hình thức ‘Bảng kê bán ra’ được xuất từ phần mềm HĐĐT).
  • Kết xuất trực tiếp tờ khai 01/GTGT (tháng / quý) sang phần mềm HTKK (bổ sung tùy chọn để khách hàng chủ động xử lý khi Tổng Cục Thuế thay đổi phiên bản HTKK có thể ảnh hưởng đến cấu trúc tên tập tin .xml).
  • Kết xuất trực tiếp tờ khai 03/DL-HĐĐT (tháng / quý) sang phần mềm HTKK áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp do chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy.

Chức năng in ấn:

  • Bổ sung xem trước khi in thông qua file PDF (tự động tạo và mở file không cần lựa chọn tên tập tin như các chức năng kết xuất ra file khác).
  • Chức năng kết xuất ra file Excel đơn lẻ của các mẫu in đều có thể lựa chọn bảng mã Unicode.
  • Kết xuất tất cả các sổ sách cần thiết của năm vào 1 file Excel duy nhất (Excel Workbook) chỉ với một lần lựa chọn.

Và rất nhiều chức năng khác …