Giới thiệu 1 vài tiện ích mới bổ sung trong phiên bản 2022 phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp HaSoft !

Phiên bản 2022 với rất nhiều nâng cấp, bổ sung. Chúng tôi xin giới thiệu vài tiện ích mới hỗ trợ khách hàng nhập liệu nhanh hơn:

Tìm kiếm và thêm hàng loạt mã hàng vào phiếu đang nhập liệu (nhập kho, xuất kho, hóa đơn bán hàng, …). Thứ tự lựa chọn sẽ được ghi nhận nếu cần (nghĩa là mã hàng nào chọn trước sẽ được thêm trước theo đúng thứ tự khi lựa chọn) -> Áp dụng trong trường hợp người dùng chưa nhớ được tương đối các mã hàng vì mới sử dụng hoặc số lượng mã hàng quá nhiều hoặc khi nhập liệu những mã hàng không sử dụng thường xuyên hoặc các phiếu nhập kho, mua hàng giai đoạn đầu kinh doanh thường hay có phát sinh mã hàng mới.

Ở cột ‘Mã hàng’ hoặc ‘Tên hàng’ bấm chuột phải để hiển thị menu nhanh

Lần lượt lựa chọn các mã hàng cần thêm vào phiếu đang nhập liệu (nếu mã hàng chưa có trong danh mục thì ‘Thêm mới mã hàng’ ; ví dụ: 6 mã hàng đang được lựa chọn)

Kết quả sau khi lựa chọn

Dán (Paste) số liệu từ Clipboard vào phiếu đang nhập liệu một cách trực quan => Mở Excel -> sơn khối số liệu cần dán -> Copy (Ctrl-C) -> trở lại phần mềm kế toán và ở cột cần dán bấm phải chuột chọn ‘Dán số liệu từ Clipboard … ‘ trong menu nhanh (có chọn thể dán ở các cột : mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền) -> Áp dụng cho các đơn vị đặt hàng online hoặc đang sử dụng song song phần mềm quản lý kho của các nhà cung cấp (dữ liệu Excel được kết xuất từ đây) như phụ tùng honda, yamaha, sym, … , các nhãn hàng thực phẩm …

Chọn khối số liệu trong Excel và sau đó copy (1 hoặc nhiều cột)

Ở cột cần dán bấm phải chuột để hiển thị menu nhanh và chọn ‘Dán số liệu từ Clipboard … ‘ (vd : cột cần dán là ‘Mã hàng’; xác định sẽ dán cột nào được phần mềm phân tích tự động căn cứ vào khối số liệu đã copy)

Kết quả sau khi dán

Ví dụ : dán ở cột ‘Số lượng’ và khối số liệu được copy gồm 2 cột