Giới thiệu chức năng tính lương theo doanh số bán hàng trong phần mềm QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Việc tính lương theo doanh số bán hàng là quá “xưa” nhưng các phần mềm QUẢN LÝ BÁN HÀNG luôn né tránh hoặc làm cho có lệ bởi vì để áp dụng được cho các doanh nghiệp có đặc thù khác nhau là vô cùng khó khăn, phức tạp (có thể giải quyết bằng các phần mềm tính lương theo kiểu “đo ni đóng giày” nhưng chi phí sẽ cao và phải nhập lại số liệu trong khi số liệu đã có sẵn trong CSDL bán hàng).

Hiểu được khiếm khuyết trên nên chúng tôi đã nghiên cứu và tích hợp thành công chức năng tính lương một cách tổng quát. Chức năng này với khả năng tùy biến linh hoạt giúp cho doanh nghiệp có thể áp dụng vào việc tính lương cho nhân viên theo doanh số bán hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng theo đặc thù riêng của từng doanh nghiệp.

Một số hình ảnh minh họa :

Tính lương cho một hoặc nhiều nhân viên theo khoảng thời gian bất kỳ.

Khai báo điều kiện, tỷ lệ %, số tiền (1 đvt) để tính lương cho từng mã hàng cụ thể (với các công cụ hỗ trợ sao chép khai báo hàng loạt).

Có thể lựa chọn áp dụng tính lương theo khai báo mã hàng / nhóm hàng / không tính hoặc kết hợp (căn cứ khai báo của từng nhân viên).

Khai báo điều kiện, tỷ lệ %, số tiền cố định để tính lương cho nhóm hàng (điều kiện doanh số hoặc số lượng).

Khai báo tính lương cho từng nhân viên (mỗi nhân viên sẽ được tính lương khác nhau nhờ việc tùy biến phương pháp, điều kiện, hệ số riêng, …).

Thông thường doanh số bán hàng sẽ được xác định theo mã số nhân viên bán hàng khi xuất bán hàng (hoặc nhập trả lại). Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào cũng vậy mà doanh số là mặc định. Trong trường hợp doanh số là mặc định sẽ được giải quyết trong chức năng khai báo quản lý nhóm hàng (tổ hợp mã nhóm hàng + mã khách hàng). 

Khi tính lương bạn có thể khai báo cách phần mềm xử lý trong các tình huống đặc biệt.

Một trong các mẫu in của chức năng “Tính lương”.